ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดอลงกรณ์หมู่ที่ ๑ ต.บางช้าง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรี่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดอลงกรณ์หมู่ที่ ๑ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (36.1062017.pdf)36.1062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1023 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙