สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔ กิจกรรม ๑๒ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560

(สำเนา) ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔ กิจกรรม ๑๒ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (04072017.pdf)04072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1168 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙