ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (09072017.pdf)09072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1213 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙