สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดอนจั่น (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดอนจั่น (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราาม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (08072017.pdf)08072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1780 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙