สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่สาร

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (07072017.pdf)07072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1789 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙