สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (10072017.pdf)10072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]817 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙