ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนศรีจำปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนศรีจำปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (11072017.pdf)11072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1390 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙