ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (15072017.pdf)15072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]461 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙