สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (190720177.pdf)190720177.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1365 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙