สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (32072017.pdf)32072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1295 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙