สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (33072017.pdf)33072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1725 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙