สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสวนอัมพวา หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสวนอัมพวา หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (14082017.pdf)14082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1248 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙