สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct09.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1128 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙