สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและๆฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและๆฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน  ๑ แห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

Attachments:
Download this file (19082017.pdf)19082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1575 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙