สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย สส.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านคุ้งกระถิน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560

ประกาศกรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย สส.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านคุ้งกระถิน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (20082017.pdf)20082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1602 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙