สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราขรหินคลุก บริเวณบ้านนายมานพ โชตินัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราขรหินคลุก บริเวณบ้านนายมานพ โชตินัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลแควอ้อม  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (21082017.pdf)21082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1306 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙