สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน ซอยคลองเขิน ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเขิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ตำบลคลองเขิล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน ซอยคลองเขิน ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเขิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ตำบลคลองเขิล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (22082017.pdf)22082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1444 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙