สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่แยกหลัก รายงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย สส.๒๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านสี่แยก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่แยกหลัก รายงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย สส.๒๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านสี่แยก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (17082017.pdf)17082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1476 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙