สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๔๑ เครื่อง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๔๑ เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (24082017.pdf)24082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]793 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙