สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล ๑

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

ประกาศ เทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (27082017.pdf)27082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1324 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙