สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางยี่รงค์อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (28282017.pdf)28282017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1317 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙