สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ผู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ผู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (30082017.pdf)30082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1218 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙