ประกวดราคาาจ้างโจครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาาจ้างโจครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (38082017.pdf)38082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1316 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙