ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดเล็ก - ชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดเล็ก - ชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (60082017.pdf)60082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1316 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙