สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเดชาดิศร

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเดชาดิศร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (62082017.pdf)62082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1328 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙