ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โจครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โจครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖๕ วัน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (63082017.pdf)63082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1146 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙