ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาลานกิจกรรมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาลานกิจกรรมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (68082017.pdf)68082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1335 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙