ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายวัดศรีสุวรรณคงคาราม ถึงคลองตะเคียน เชื่อมต่อเส้นทางหน้าบริษัทไทลักซ์และบ้านนางย้อย แสงสุวรรณ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายวัดศรีสุวรรณคงคาราม ถึงคลองตะเคียน เชื่อมต่อเส้นทางหน้าบริษัทไทลักซ์และบ้านนางย้อย แสงสุวรรณ พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (69082017.pdf)69082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1383 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙