สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศิริมงคล หมู่ที่ ๓

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศิริมงคล หมู่ที่ ๓ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (70.1082017.pdf)70.1082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1588 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙