สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านโคกเกตุ - วัดสี่แยก วัดประชา หมู่ที่ ๗

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านโคกเกตุ - วัดสี่แยก วัดประชา หมู่ที่ ๗ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (70.2082017.pdf)70.2082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1578 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙