สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่มะดัน - สาธุ หมู่ที่ ๔

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่มะดัน - สาธุ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (70.3082017.pdf)70.3082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1569 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙