ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (72082017.pdf)72082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1881 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙