ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแม่กลอง - ท่าจีน (คลองขุดใหม่) ชายทะเลเขตเมือง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแม่กลอง - ท่าจีน (คลองขุดใหม่) ชายทะเลเขตเมือง หมู่ที่ ๖,๗,๙ ตำบลบางแก้ว (โดยวิธี Pavement In - Place Recyling) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (76082017.pdf)76082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1535 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙