ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560

ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ .๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (79082017.pdf)79082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1402 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙