สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (81082017.pdf)81082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1491 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙