สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (64082017.pdf)64082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1667 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙