ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 04 กันยายน 2560

ประกาศองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (82082017.pdf)82082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]853 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙