อัตราค่าห้องพักอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๘

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 04 กันยายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง อัตราค่าห้องพักอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (83.1082017.pdf)83.1082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2913 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙