สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1-8 ต.บางพรม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1-8 ต.บางพรม อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกาศ ณ วันที่  9 ตุลาคม 2556

 

Attachments:
Download this file (oct11.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1142 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙