การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่๒)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 11 กันยายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก เรื่อง การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่๒)

ประกาศ ณ วันที่๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (1.เทศบาลตำบลบางนกแขวก.pdf)1.เทศบาลตำบลบางนกแขวก.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]624 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙