การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๔ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 15 กันยายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๔ รายการ

ประกาศ ณ วันที่๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (2.เทศบาลตำบลเหมืองใหม่.pdf)2.เทศบาลตำบลเหมืองใหม่.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1615 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙