ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct12.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1250 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙