ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 27 กันยายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (4.เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม.pdf)4.เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]745 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙