สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 (โรงเรียนเทศบาล 3)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 

 

ประกาศ ณ วันที่  10 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct13.pdf)เอกสารประกอบ[ ]823 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙