ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 11 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ราคากลางสำนักงานจังหวัด.pdf)ราคากลางสำนักงานจังหวัด.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]86 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙