ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2560

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (อำเภอเมืองสมุทรสงคราม.pdf)อำเภอเมืองสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1855 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙