สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct14.pdf)เอกสารประกอบ[ ]529 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙