ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๑

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (2.ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร.pdf)2.ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]645 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙