ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน - บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์ - โรงเจ) หมู่ที่ ๕,๓ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน - บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์ - โรงเจ) หมู่ที่ ๕,๓ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (6.อบจ สส บ้านคลองขุน.pdf)6.อบจ สส บ้านคลองขุน.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2073 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙