ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ .๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ประกาศจังวหัดสมุทรสงคราม.pdf)ประกาศจังวหัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2100 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙